User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Mai mốt ta về thăm phố xưa                    
Biết có còn ai buổi đón đưa?                  
Bóng hình năm trước giờ biền biệt          
Đã thấu lòng nhau quặn nhớ chưa         
 
Mai mốt ta về thăm phố quen  
Chiều nao mưa sũng gió chao đèn          
Lối mai ngõ hạnh thời hò hẹn                   
Chẳng biết ai chừ lệ thấm hoen                
 
Mai mốt ta về thăm phố sương                
Đường chia luống cúc nắng phơi hường      
Má xưa đưa đón màu phượng thắm        
Xôn xao đưa đón buổi tan trường               
 
Mai mốt ta về thăm phố mây                    
Dáng chao qua cổng trúc mai gầy           
Bóng râm tàn rợp mùa đơn muộn                
Có biết thơ chùng đẫm khóe cay           
 
Mai mốt ta về thăm phố thề                     
Lời nguyền xẻ núi lấp sông quê                   
Từng đêm quần tụ (từng đêm trắng)                
Bàn chuyện trăng tàn bến nguyệt mê.             
Võ Thạnh Văn

maitaveVtv

Some Morrow I Will Return
 
Some morrow, I will go back to that familiar hamlet;
But are still there those who did see me leave?
The old people these days have been without any news,
Do they understand just about missing them I grieve?
 
Some morrow, I will get back to that beloved road                                                            
Where the rainy wind rocked lampshades on the wall.
The evening path, the night alley, those dreamy dates...
Who knows if until now she has kept tears yet to fall.
 
Some morrow, I will make to that ancient street
With daisy to bloom in the sun, and kids to drool:
My Mom attended to me in the flamboyant gorgeous,
School-children seen off and picked up after school.
 
Some morrow, I will return to that antique district
To recall silhouettes of pitiable elders in poor situation
In the dark shadow of a late and lean harvest,
Unaware their plight slacks off my poetic inspiration.
 
Some morrow, I will fly back to that old township
To discuss our vow to restore our dear fatherland,
Night after night without sleep, assemble, congregate,
Determined to end the evil, but firstly united we stand.
Verse translation byThanh Thanh

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com